Спокоен дом

Основно покритие
Трябва да изберете основно покритие за недвижимо и движимо имущество като кликнете на желания лимит в BGN (по едно поле от ред за недвижимо и движимо
I II III IV V VI
Сграда (недвижимо имущество)
Основно покритие
50001000020000300004000050000
Движимо имущество
Основно покритие
15003000500070001000015000
 
Допълнителни покрития
Кражба и грабеж
(до лимита на движимото по основното покритие)
Допълнително покритие
Няма 100015002000300040005000
Земетресение
(до лимита на сбора на дв. + недв. по основното покритие)
Допълнително покритие
Няма 65001300025000370005000065000
Счупване на стъкла
Допълнително покритие
Няма 100200300400500600
Обща гражданска отговорност
Допълнително покритие
Няма 100015002000250030003500
Късо съединение / токов удар
Допълнително покритие
Няма 50010001500200025003000